Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Гл. ас. д-р Богомил Петков Илиев д.м.


Катедра: Неврохирургия и УНГ болести
УС:Неврохирургия
Е-поща: bogomil.iliev@mu-varna.bg; boko84@abv.bg
Телефон: 052/ 978153

 

Биография

Д-р Богомил Петков Илиев е роден на 11.06.1984г. в гр. Варна. През 2003 завършва средното си образобвание в ГПАЕ „ Гео Милев" гр. Бургас с разширено изучаване на английски език. През 2010г завършва висшето си образование в Медицински Университет гр. Варна, специалност медицина, а през 2012г. своето второ висше- здравен мениджмънт. Още от студентските години, като главен секретар на Студентски Съвет и зам. Председател на Асоциация на студентите по медицина- гр.Варна той е част от академичното общество на МУ-Варна, а имено: Член на Общо Събранние на Медицински Университет-гр. Варна от 2005-2011г.,Член на академичен съвет на Медицински Университет- гр. Варна от 2006-2007г., Член на Контролен съвет на Медицински Университет- гр. Варна от 2008-2010г. От 2008-2010г.е Член на Регионален младежки съвет и Младежки консултативен съвет гр. Варна Член на на Националното Представителство на Студентските Съвети от 2006-2011г. Делегат с право на глас в Националното Представителство на Студентските Съвети от 2010-2011г. От 2009-2012г е Администратор на сайт www.mu-varna.net и модератор на Форума към сайта на Медицински Университет- гр. Варна. От 2011г. и понастоящем работи в клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Света Марина" гр. Варна. От 2014г. е асистент в катедра „Неврохирургия и УНГ болести" Печели стипендия (Travel Grant) на Световен конгрес по неврохирургия (XV WFNS, World Congress of Neurosurgery, Seoul, Korea- 2013), по темата на дисетациония труд с презентация озаглавена: Early endoscope-assited Evacuation of intracerebral haematomas- is this the new gold standard?. От 2015г. е със защитен дисертационен труд на тема: „Ендоскоп-асистирана евакуация на интрацеребрални хематоми" От 2015г. член на Българско дружество по неврохирургия.

 Д-р Илиев е провел множество обучения и курсове за невроендоскопска и невронавигирана хирургия, за които има издадени съответни дипломи и сертификати. В научната сфера д-р Илиев има изследователски интерес, които се изразява в над 50 научни публикации и участия с доклади на неврохирургични международни конференции и конгреси. Доказателство за това са редица награди и сертификати от участия.

Публикации

Член на