Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Борислав Димитров Петров


Катедра: Хирургични болести
УС:гръдна хирургия
Е-поща:
Телефон: 052/ 677-050

 

Биография

Публикации

Член на