Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​

Доц. д-р Деян Анакиевски д.м.


Катедра: Хирургични болести
УС: Урология
Е-поща: Deyan.Anakievski@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Д-р Деян Анакиевски, дм, е роден на 06.Х.1979 г. в гр. Делчево, Р. Македония. Завършва езикова гимназия в родният си град през 1998 г. и Медицинския университет гр Варна през 2004 г. Запозва специализация по хирургия същата година, като през 2008 запова специализация по урология. Придобива специалност по урология през 2013 г. Работи като ординатор в Клиника по урология от 2007 г. а от 2015 г. като асистент в клиниката.

Защитава дисертация за степен ”доктор” през 2015 г. на тема „Оценка и валидиране на някои предоперативни и постоперативни прогностични модели при простатен карцином“, с научен ръководител проф. д-р Александър Хинев, д.м.

Академични награди: Отличник на випуск 2004 г.от чуждестранните студенти на МУ Варна; Трета награда „Zondek" на ХІХ-та Европейска Студентска конференция, Берлин, Германия /2008 г./; Трета награда „Richard Wolf" на 4-я EAU конгрес за страните от Югоизточна Европа, Тирана, Албания /2008 г./; Втора награда „Karl Storz" на 5-я EAU конгрес за страните от Югоизточна Европа, Белград, Сърбия /2009/; Награда за най-добър постер на 5-я Уро-онкологичен Зимен Конгрес, гр. Скопие, Македония;

Публикации

Член на

​Българска Медицинска Асоцияция, Българска Урологична асоцияция, Българска Асоцияция на Младите уролози, Европейска Асоцияция по Урология