Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Доц. д-р Евгения Денчева Калевска д.м.


Катедра: Нервни болести и невронауки
УС:
Е-поща: evgenia.kalevska@mu-varna.bg
Телефон: 057/677 050

 

Биография

Доц. д-р Евгения Денчева Калевска е родена на 25.07.1960 г. в град  Бургас. През 1978 г. завършва средно образование в  Трета гимназия – гр. Варна. През 1986 г. завършва Медицински университет – гр. Варна с отличен успех. От 1986-1989 г. работи като педиатър в ЦСМП –гр. Добрич.  От 1989 г. работи като ординатор  към Втора неврологична клиника на МБАЛ„ Света Марина ” – Варна, а от 1992 г. след конкурс е назначена за ординатор към  Отделение за интензивно лечение на неврологичните болести( ОИЛНБ ) към Втора неврологична клиника на МБАЛ „ Света Марина ” – Варна. От 2013 г. е Началник отделение  ОИЛНБ. От 2013 г. е асистент към Катедрата по нервни болести и невронауки  на МУ- Варна.

 Доц. д-р Калевска води упражнения на студентите от специалност „ Медицина ” към МУ Варна. Има призната специалност по неврология от 1992 г. Има сертификати по Клинична електромиография от 2008 г.    и  по Ултразвукова диагностика на нервната система от 2010 г. Професионалните и интереси са в областта на интензивното лечение на неврологичните заболявания и в частност на острите нарушения на мозъчното кръвообръщение. От 2015 г. е републикански консултант по нервни болести. Владее писмено и говоримо руски и английски език, има компютърна грамотност. Поддържа високо ниво на литературна осведоменост, същевременно усъвършенства способността си за правилна идентификация на всички научни факти, като прилага съвременен научен подход при решаване на диагностичните и терапевтичните проблеми в ежедневната клинична практика. Активно участва в учебната програма и в международни, републикански и регионални научни прояви на катедрата.

Публикации

Има над 20 публикации в наши и 1 в  чужди списания, 10 научни доклади в Български научни форуми .
Н​аучни публикации​
Отворен достъп

Член на

БЛС,  на Българско дружество по неврология,  на Дружество по невросонология и мозъчна хемодинамика, на  Българско дружество по главоболие