Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​

Доц. д-р Николай Тодоров Евтимов д.м.н.


Катедра: Хирургични болести
УС:Урология
Е-поща: n_evtimov@abv.bg ; nikolay.evtimov@mu-varna.bg
Телефон: 0888631217

 

Биография

​​Д-р Николай Евтимов е роден през 1960 год. в гр.Варна. Висшето си медицинско образование получава през 1984 год. във ВМИ – Варна. Започва лекарската си дейност като хирург в Общинска Болница гр. Тутракан.Има  придобити специалности по Хирургия през 1992 г.и  Урология - през 1998 г.
Работи последователно като хирург, а след това и завеждащ Хирергично отделение в Общинска Болница, гр. Тутракан, хирург в Първа Градска Болница, гр.София, Клиника по Пластична хирургия и изгаряне, ВМА гр.Варна. От 2007 до 2010 год. е асистент по урология към Клиниката по Урология, мултиорганна експлантация и бъбречна трансплантация Мартин-Лутер, Университет Халле – Германия. Последователно през 2011 и 2012 год., като заместващ лекар в Клиниката по Урология и Андрология към Университета „Сент.Йохан" Залцбург-Австрия. Основните му научни интереси са към лапароскопската и робот-асистираната, минимално- инвазивна хирургия.
Усилията са му насочени кам внедряване и утвърждаване на лапароскопската хирургия.Специализацирал е  лапороскопска Урология в Германия и Австрия, както и в МУ град. Плевен и Клуш-Напока Румъния по Робот-асистирана хирургия.​

Публикации

 

 
Научни публикации

Отворен достъп
​​

Има над 60 научни съобщения и
публикации в Български медицински списания, международни списания и доклади на международни конгреси.

 

 

Член на

Член е на Българското, Европейското, Световното, Немското и Австрийско Урологични дружества.