Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Ас. д-р Веселина Георгиева Жекова д.м.


Катедра: Анатомия и клетъчна биология
УС:
Е-поща: vesi.mihaleva@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Родена на 10.02.1976 г. в гр. Варна. Завършила III ПМГ „Акад. М. Попов" гр. Варна през 1995 г. и Медицински университет "Проф. д-р П.Стоянов", специалност „медицина" през 2001 г. От 2003 г. е асистент в Катедра по анатомия, хистология и ембриология. Придобита специалност "Анатомия и хистология" (2008 г.).

Публикации

Научни публикации

Основните научни интереси са в областта на анатомичните вариации на опорно-двигателен апарат и клиничното им значение.

Yonko Yonko, Vesselina Mihaleva, Meglena Angelova, Dessislava Marinova, Klara Dokova, Roumiana Nikolova, Velina Yonkova, Viliana Lyutskanova. Sperm concentracion, motility and morphology and their correlation in ejaculates of fertile men. Известия на Съюза на учените-Варна, серия "Медицина и екология" 2006/2-2007/1.

Yonko Yonko, Vesselina Mihaleva, Dessislava Marinova, Meglena Angelova, Klara Dokova,  Viliana Lyutskanova, Velina Yonkova, Roumiana Nikolova. Study of ejaculates of fertile men. Известия на Съюза на учените-Варна, серия "Медицина и екология" 2007/2-2008/1.

В. Михалева, С. Димитрова. Случай с вариации на мускулите на горен крайник. Известия на Съюза на учените-Варна, серия "Медицина и екология" 2'2009/ТОМ XIV.

Член на

Българския Лекарски Съюз и Българското Анатомично Дружество