Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. д-р Даниела Веселинова Калоянова


Катедра: Образна диагностика и лъчелечение
УС:
Е-поща: Daniela.Kaloyanova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

Публикации

Член на