Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Ас. д-р Дарина Желязкова Цветкова


Катедра: Пропедевтика на вътрешните болести
УС:
Е-поща: darina.jelyazkova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

Д-р Дарина Желязкова Цветкова е завършила МУ-Варна „Проф.Др.Параскев Стоянов“през месец декември 2001 година.От м.февруари до месец юни 2002 работи като ординатор в ДКЦ“Чайка“.От 2002 до юли 2004 успешно приравнява диплома по медицина в Erasmus University Rotterdam, Netherlands.От месец август 2004 до септември 2006 работи в Първа психиатрична клиника на УМБАЛ „Света Марина“.От2006 до 2012 работи като ординатор в КПВБ на УМБАЛ“Света Марина“.През 2012 хонорован асистент към Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести.От 13 февруари 2013 официално до момента-лекар асистент в КПВБ към МУ-Варна.От месец  декември 2014 придобита специалност по Ревматология.Професионална квалфикация  по скелетно-мускулна сонография и дензитометрия.Член на БЛС  И БДР.

Публикации

Член на