Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Дария Леонидовна Чивчибаши


Катедра: по физиология и патофизиология
УС:
Е-поща: Dariya.Chivchibashi@mu-varna.bg; dariya.chi@gmail.com
Телефон: 052 677 071

 

Биография

Д-р Дария Леонидовна Чивчибаши е родена в гр. Рубцовск, Алтайски край, Русия през 1985г. Завършва Български Теоретичен Лицей “Васил Левски” в  гр. Кишинев, Молдова през 2000 г. и Медицински колеж в гр. Измаил, Украина  през 2004 по специалност „ Помощник фармацевт“. През 2011 завършва и Медицински университет - Плевен,  специалност „Медицина“. През 2014 завършва второто си  висше образование по специалност „Микробиология“ в Birkbeck, University of London - гр. Лондон, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия. Последващите 4 години в периода от 2014-2018 г. специализира Обща и Клинична патология в УМБАЛ „св. Марина“,  в катедрата по Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология, гр. Варна. От 2016 до 2018 г.г. е хоноруван асистент англоезично обучение в същата катедра, а от 2017 е избрана и за хоноруван асистент англоезично обучение  към катедра „Физиология и патофизиология", УС „Патофизиология“. От януари 2018г., след успешно положен конкурсен изпит е редовен докторант, а от октомври 2018г. след също така успешно положен конкурсен изпит е назначена за редовен асистент в същата катедра.

Публикации

Член на