Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Димо Стоянов Стоянов


Катедра: Анатомия и клетъчна биология
УС:
Е-поща: dimo.stoyanov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050, вътр. 2063

 

Биография

Д-р Димо Стоянов е роден в гр. Варна през 1990 г. Завършва ІV Езикова гимназия, гр. Варна, през 2009 г. и Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, гр. Варна, специалност „Медицина” през 2015 г. с отличие. През 2014 г. заминава за Бордо, Франция на студентски обмен по програма ЕРАЗЪМ. През март 2016г., след положен конкурсен изпит, е избран за асистент към Катедра по анатомия, хистология и ембриология в Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, като участва и в англоезичното преподаване на катедрата. Владее английски и френски език.

Публикации

Член на