Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Aс. д-р Диян Драгнев Димов


Катедра: Обща и оперативна хирургия
УС:
Е-поща: diyan.dimov@mu-varna.bg
Телефон: 052/978 652

 

Биография

​Д-р Диян Димов е роден на 30.01.1960 г. в гр. Добрич. Завършва математическа гимназия в гр. Добрич през 1978 г. и Медицински университет – Варна през 1986 г. Придобива специалност по Хирургия през 1991 г. и специалност по Онкология през 2002 г. Професионалния му път като лекар започва през 1986г. Работи като ординатор в хирургично отделение на ПОКБ-Добрич от 1987 г. до 1995 г. и асистент към катедрата по хирургични болести към МУ-Варна от 1989 г. до 1992 г. От 1996 г. до 1998 г. работи като хирург в Регионална болница Силиана, Тунис. От 1995 г. до 2011 г.  работи в СБАЛОЗ – Варна последователно като лекар – хирург, началник хирургично отделение и заместник-управител по лечебната дейност на болницата. От 2011 г. е хонорован асистент към КООХ, а от 2016 г. редовен асистент.

Публикации

Член на

БЛС и БХД.