Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. д-р Боян Димитров Първанов


Катедра: Анатомия и клетъчна биология
УС:
Е-поща: boyan.parvanov@mu-varna.bg, boyan.parvanov@abv.bg
Телефон: 052 677 052

 

Биография

 
Роден в гр. Варна през 1988 г. Завършва Четвърта езикова гимназия „Фредерик Жолио - Кюри", гр. Варна през 2007 г. и Медицински университет - София, специалност „Дентална медицина" през 2014 г. През февруари 2015 г. е избран за редовен асистент към катедра „Анатомия, хистология и ембриология" при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов", гр. Варна. Започва  специализация по „Анатомия, хистология и цитология" през 2015 г. Зачислен е за свободен докторант по тема „Локализация и характеристика на прогениторни клетки по време на пренаталното развитие на зъб при човек" през 2016 г. Практикува дентална медицина в департамент „Deux-Sèvres" – Франция. Участник в редица научни конгреси в България и чужбина. Владее английски и френски език.
 
Научните интереси на д-р Първанов са насочени в областта на лицево-челюстната анатомия и хирургия, както и в областта на денталната медицина.​

Публикации

SOME INFLAMMATORY MARKERS IN THE PERIPHERAL BLOOD OF PATIENTS WITH CHRONIC PERIODONTITIS AND THEIR RELATIONSHIP WITH CORONARY ARTERY DISEASE
T. Bolyarova-Konova1, G. Micheva1, B. Parvanov1, D. Trendafilova-Lazarova2, A. Dimitrova-Karamfolova2, 
B. Baev2 and G. Nachev2
1Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Medical University – Sofia
2Specialized Hospital for Active Treatment of cardiovascular disease „Sv. Ekaterine", Medical University – Sofia

Научни публикации​

Член на

Българско анатомично дружество
Български зъболекарски съюз
Френски зъболекарски съюз