Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​

Ас. д-р Емилиан Божидаров Калчев

​МБАЛ „Св.Марина", бул. „Хр.Смирненски" 1, Клиника по Образна диагностика


Катедра: Образна диагностика и лъчелечение
УС:
Е-поща: emilian.kalchev@mu-varna.bg
Телефон: 052/978507

 

Биография

Д-р Eмилиан Божидаров Калчев е родена във Варна на 06 юни 1986г. Завършва Математическа гимназия „Д-р Петър Берон" гр. Варна през 2005г. Завършва медицинското си образование през 2011г. в МУ „Проф.д-р Параскев Стоянов" – Варна. Започва работа като лекар-асистент специализант в клиника по Образна диагностика в МБАЛ „Света Марина"-Варна през 2012г. Взима активно участие в в български и международни конгреси.

Публикации

Член на

​Европейската Асоциация по Радиология (ЕSR), Българската Асоциация по Радиология (БАР), МЕНСА България