Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Гл. ас. д-р Явор Костадинов Кашлов д.м.


Катедра: Пропедевтика на вътрешните болести
УС:
Е-поща: javor.kashlov@mu-varna.bg, javork@abv.bg
Телефон: 052 978244, 0896 084 083

 

Биография

Роден на 12.04.1985 г. в гр. Варна. 
Завършил СОУ "Найден Геров" през 2003 г.
Дипломиран от МУ-Варна 12.2009 г.
Работил от 2009-2011 г. в СБАЛК по Кардиология "Света Анна".
2011 г. зачислен за специализация по вътрешни болести в Катедра "Пропедевтика на Вътрешните болести".
2011 г. назначен за хонорован асистент към същата катедра.
2013 г- назначен за редовен асистент.
Работи във второ вътрешно отделение.

Публикации

​Научни п​убликации​

Отворен достъп

Публикация 2014 г в "Наука Кардиология" на тема " Микрорибонуклеинова киселина 208а-биомаркер за диагноза при сърдечно-съдови заболявания"

Член на