Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ас. д-р Явор Костадинов Кашлов


Катедра: Пропедевтика на вътрешните болести
УНС:
Е-поща: javor.kashalov@mu-varna.bg, javork@abv.bg
Телефон: 052 978244, 0896 083084

 

Биография

Роден на 12.04.1985г в гр. Варна. 
Завършил СОУ " Найден Геров" 2003г.
Дипломиран от МУ Варна 12.2009г.
Работил от 2009-2011г. в СБАЛК по Кардиология "Света Анна".
2011 г. зачислен за специализация по вътрешни болести в катедра" Пропедевтика на Вътрешните болести"
2011г. назначен за хонорован асистент към същата катедра
2013г- назнчен за редовен асистент.
Работи във второ вътрешно отделение.

Публикации

​Научни п​убликации​

Публикация 2014г в "Наука Кардиология" на тема " Микрорибонуклеинова киселина 208а-биомаркер за диагноза при сърдечно-съдови заболявания"

Член на