Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Ас. д-р Eлена Стоянова Маринова


Катедра: Пропедевтика на вътрешните болести
УС:
Е-поща: Elena.Marinova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677050

 

Биография

Родена на 29.08.1983г в гр. Шумен. Завършва ПГИ гр. Шумен през 2001г. и медицина в Медицински университет гр. Варна през 2008г. Работи в специализирана болница за активно лечение по кардиология гр. Плевен от 10.2008г до 09.2009г​. През 2009г след спечелен конкурс започва специализация по Ендокринология и болести на обмяната в МБАЛ "Св. Марина" Варна. От 2012г е избрана за хоноруван асистент към Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести и работи като лекар ординатор в второ вътрешно отделение. През 2015г придобива специалност Ендокринология и болести на обмяната, провежда обучение по клинична невросонология и ехография на шийна област. От 2016г след конкурс е избрана за редовен асистент към Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести.

Публикации

Член на

 Български лекарски съюз; Българско дружество по ендокринология