Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Ас. д-р Евгени Валентинов Нешкински д.м.


Катедра: Очни болести и зрителни науки
УС:
Е-поща: evgeni.neshkinski@mu-varna.bg
Телефон: 052/634901

 

Биография

​Образование: 2012г - Висше образование: Медицински университет- гр. Варна „ Проф. Д-р
Параскев Стоянов“, магистър по медицина

Специализация: от 2013г - Специализирана болница по очни болести за активно лечение –
Варна

Курсове: 01.2015г - 9ти Европейски курс глаукома за специализанти – Женева,
Швейцария

Работодатели: от 2015г Медицински Университет- гр. Варна „Проф. Д-р Параскев Стоянов“,
Катедра по Очни Болести и Зрителни Науки

Публикации

Sun protection habits and ocular UV damage of the Bulgarian population, first results using the method of conjunctival ultraviolet fluorescence, E Neshkinski, D Boyadzhiev, C Grupcheva, Scripta Scientifica Medica 46 (4), 42-47, 2014

Н​аучни публикации​

Член на

​Български лекарски съюз ( БЛС )

Българско дружество по офталмология ( БДО )

Съюз на очните лекари в България ( СОЛБ )