Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Aс. д-р Галина Божидарова Радкова – Клатурова

МБАЛ” Света Марина” ЕАД , гр. Варна
IV Психиатрична клиника по детско-юношеска психиатрия


Катедра: Психиатрия и медицинска психология
УС:
Е-поща: galina.radkova@mu-varna.bg / galina.radkova@gmail.bg
Телефон: 052/978492

 

Биография

Д-р Галина Божидаров Радкова е родена  на 29 май 1989г. Завършва гимназия  с  преподаване на немски език „Гьоте" гр. Бургас през 2008г.  През 2014г. се дипломира като магистър по медицина в Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов" – гр.Варна.  Декември 2014г.  започва работа като лекар-специализант в отделение по детско-юношеска психиатрия.  От септември 2015г. е асистент по Детска психиатрия към МУ-Варна. Професионални интереси в областта на  общата психопатология в детско-юношеска възраст, психофармакологията и биологичната психиатрия.

Публикации

Член на

Българска психиатрична асоциация / техн. секретар от декември 2014г./ , Български лекарски съюз