Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Георги Ангелов Ангелов


Катедра: Сърдечно-съдова хирургия и ангиология
УС:
Е-поща: Georgi.Angelov@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Публикации

Член на