Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Aс. д-р Христина Ивановска-Пенева


Катедра: Образна диагностика и лъчелечение
УС:
Е-поща: hristinaivanovska@yahoo.com / hristina.ivanovska@mu-varna.bg
Телефон: 978833

 

Биография

​Д-р Христина Ивановска- Пенева, е родена 1983 г., в Скопие, Македония. 2007г. се дипломира в МУ- Варна. От 2009г. е магистър по "Обществено здраве и здравен мениджмънт".  От 2011 год. е докторант към Медицински университет – Варна, катедра "Медицинска рентгенология и радиология", а от 2013 г. лекар-специализант по лъчелечение, в КОЦ- Шумен. През януари 2015г. започва работа като лекар в Клиника по Лъчелечение към МБАЛ „Св. Марина"- Варна, а през септември 2015г. става лекар- асистент в Катедра по образна диагностика и лъчелечение, към МУ- Варна. 

Публикации

Член на

​Член е на Гилдия на Българските лъчетерапевти, и на ESTRO.​