Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Христо Юри Ников


Катедра: Хирургични болести
УС:Коремна хирургия
Е-поща: Hristo.Nikov@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Публикации

Член на