Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Илиана Николова Хаджидечева


Катедра: Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология
УС:
Е-поща: iliana.hadjidjcheva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 498

 

Биография

Родена е на 24.07.1952 г. в гр. София. Завършила е ВХТИ София през 1976г. От 2007г. е член на Катедрата (УС) по съдебна медицина и деонтология на МУ-Варна.

Публикации

Основни научни разработки са в областта на съдебната химия.

Член на

Български институт на съдебномедицинските специалисти.