Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Гл. ас. д-р Илиана Георгиева Теодорова


Катедра: Втора катедра по вътрешни болести
УС: Нефрология, хемодиализа и токсикология
Е-поща: iliana.teodorova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 264

 

Биография

Д-р Илиана Георгиева Теодорова  е родена на  15.01.1970г. Завършила средно образование през 1990г в  IV Езикова  гимназия “ Фр. Жолио Кюри”- Варна и висше образование през 1996г в Медицински университет - Варна. През 2003г придобива специалност по Вътрешни болести, а през 2012г специалност по Нефрология. В периода  1996-1999г работи като лекар-ординатор в Клиника по пулмология на МБАЛ „ Св. Марина“ Варна, 1999-2004 в Клиника по Пропедевтика на вътрешни болест, а от 2004 до  настоящия момент в Клиника по Нефрология  на МБАЛ „ Св. Марина“. От 2013г е редовен асистент  в същата клиника.

Интереси в областта  на автоимунните бъбречни заболявания, диагностика и лечение на гломерулонефрити, сателитни нефропатии, на бъбречната трансплантация, лечение на болни в различните стадии на ХБЗ, на изизследването на прогностични фактори при лечението на гломерулопатии от различен произход. Член е на  трансплантационния съвет на УМБАЛ „Св.Марина” гр. Варна с пряко участие в подготовката и следтрансплантационното  наблюдение на болни с бъбречна трансплантация.

Публикации

Има участия на национални и международни научни форуми в областта на нефрологията. Автор и съавтор на  научни статии публикувани в български и международни издания, засягащи проблеми от областта на вътрешните болести и на нефрологията.
Научни публикации​

Член на

редакционния съвет  на българо-германското списание „Варненски нефрологичен форум”. Член на организационния комитет на международния XX Дунавски симпозиум по нефрология на Дунавската асоциация по нефрология.
 
Член на Българска бъбречна асоциация (BBA), Българското нефрологично дружество (БНФ), Българската аферезна асоциация (БАА), Съюза на учените гр. Варна,  Европейската асоциация по диализа и трансплантация (ERA-EDTA).