Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Доц. д-р Ирина Иванова Стоянова – Ван Дер Лаан д.м.


Катедра: Анатомия и клетъчна биология
УС:
Е-поща: Irina.Stoyanova@mu-varna.bg
Телефон: 052 677050, вътр. 2066

 

Биография

Ирина Стоянова-ван дер Лаан е родена на 1 ноември 1958 г. в гр. Севлиево. Завършила е медицина в Медицинска Академия - София през 1983 г. От 1983 г. е аcиcтeнт в кaтедра Aнатомия, хистология и ембриология при Медицински Факултет, Стара загора, а от 2004 – доцент към същата катедра. Придобива специалност Анатомия през 1986 г. През 2002 г. защитава дисертация за придобиване на ОНС “доктор” на тема “Морфологична и сравнителна неврохимична характиристика на някои първимни сетивни неврони”. През 1989 специализира в Медицински Университет, Сегед, Унгария. През 1995-96 г. работи по международен проект за изследване инервацията на гастроинтестиналния тракт в Антверпен, Белгия, а през 2002-2003 е гостуващ изледовател в Pennington Research Center, Батон Руж, Луизиана, САЩ, кадето работи върху можъчния контрол на храненето. През 2008-2015 работи върху мозъчна кора  в University of Twente, Нидерландия. През 2011 е доцент по Анатомия към University College Roosevelt,  Нидерландия.  От 2015 г. е доцент към катедрата по Анатомия, хистология и ембриология към МУ, Варна. Има над 60 публикации, повечето в международни списания с импакт фактор и повече от 100 участия в национални и международни научни форуми. Основни научни направление в изследванията на доц. Стоянова са първичните сетивни неврони, инервация на храносмилателния тракт, контрол на храненето, мозъчна кора: развитие на невронални мрежи - синаптогенеза и невронална активност.

Публикации

Neurobiology of disease 72, 72-83
 
II Stoyanova, J Hofmeijer, MJAM van Putten, J le Feber (2015) Acyl Ghrelin Improves Synapse Recovery in an In Vitro Model of Postanoxic Encephalopathy, Molecular neurobiology, 1-8

 
II Stoyanova, J le Feber, WLC Rutten (2013) Ghrelin stimulates synaptic formation in cultured cortical networks in a dose-dependent manner, Regulatory peptides 186, 43-48
 
II Stoyanova, MV Gulubova (2002) Mast cells and inflammatory mediators in chronic ulcerative colitis, Acta histochemica 104 (2), 185-192
 
H Zheng, M Corkern, I Stoyanova, LM Patterson, R Tian, HR Berthoud (2003) Appetite-inducing accumbens manipulation activates hypothalamic orexin neurons and inhibits POMC neurons, American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative 284(6) R1436-R1444

 
II Stoyanova, NE Lazarov (2005) Localization of nitric oxide synthase in rat trigeminal primary afferent neurons using NADPH-diaphorase histochemistry, Journal of molecular histology 36 (3), 187-193
 
II Stoyanova (2004) Relevance of mast cells and hepatic lobule innervation to liver injury, Rom J Gastroenterol 13 (3), 203-9

Научни публикации

Член на