Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

История и факти

Първа катедра по вътрешни болести е най-голямата катедра в Медицинския университет – Варна, с богата история, академични традиции и изключителен принос в развитието на всички направления във вътрешната медицина. Нейната история датира от момента на създаване на Висш медицински университет в гр. Варна през 1961 г. От 2000 г., в структурата на катедрата, с оглед цялостното обхващане на вътрешната патология, по-качественото преподаване и подобряване на възможностите за специализация са обособени 6 учебно-научни сектора (УС) със съответните ръководители:​

  • УС по кардиология;
  • УС по ревматология;
  • УС по белодробни болести и алергология;

Настоящ ръководител на Катедрата по вътрешни болести е доц. д-р Светослав Георгиев.