Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

История и факти

​Катедрата по хирургични болести е създадена през 1962 г. Първоначално нейната база е хирургичното отделение на Градска болница - Варна. През 1962 г. постъпват първите асистенти д-р Т. Тодоров, д-р П. Червенков, д-р Н. Кулов, д-р Н. Миланов, д-р Л. Господинов и д-р И. Янчев. Следващите асистенти, които се назначават са д-р Д. Трифонов, д-р Б. Корновски, д-р Я. Кузманов, а от 1979 г. - д-р Д. Атанасов и д-р С. Глинков.

През 1967 г. катедрата е пребазирана в новопостроения блок на територията на ПОКБ - Варна, заедно с Катедрата по пропедевтика на хирургичните болести. Основател и ръководител (до 1963 г.) на Катедрата по хирургични болести е доц. д-р Петър Алтьнков. През учебната 1963/1964 г. ръководител на Катедрата е доц. д-р Пейо Мишев. През учебната 1964/1965 г. за ръководител на катедрата е избран доц. д-р Тотьо Андреев, а от 1968 г. до пенсионирането си през 1976 г. - проф. д-р Петър Алтьнков. През 1972 г. двете хирургични катедри се интегрират, а през 1979 г. се разделят отново. През периода 1976-1980 г. ръководител на Катедрата по хирургични болести е проф. д-р Андрей Стойчев, от 1980-1988 г. - проф. д-р Георги Георгиев, а от 1988-1996 г. - проф. д-р Петър Червенков. От 1996 г. до 2004 г. ръководител на катедрата по хирургични болести е доц. д-р Яко Кузманов. От 2004 г. до 2012 ръководител на катедрата по хирургични болести е доц. д-р Радослав Стоянов Радев.

Проф. д-р Т. Андреев завършва медицина в Австрия през 1940 г., след което работи във ВМИ- София, като асистент и в Катедрата по урология на ИСУЛ - като главен асистент и доцент.

Проф. д-р П. Алтьнков е ученик на проф. д-р Параскев Стоянов. Работи при проф. д-р Г. Капитанов в Катедрата по пропедевтика на хирургичните болести на ВМИ- София, и е един от първите асистенти в Катедрата по оперативна хирургия с топографска анатомия с ръководител проф. Брохович от Москва. Проф. д-р Алтънков е пионер в преливането на консервирана кръв у нас.

Проф. д-р Георгиев завършва ВМИ - София, през 1947 г. и постъпва във ВМИ - Варна, през 1961 г. като асистент. През 1975 г. е избран за доцент, защитава докторска дисертация през 1983 г. и през 1986 г. е избран за професор.

Проф. д-р П. Червенков завършва медицина през 1954 г. и е избран за асистент през 1963 г. Защитава кандидатска дисертация през 1974 г. От 1973 г. е ръководител на Клиниката по жлъчно-чернодробна хирургия. През 1975 г. е избран за доцент, защитава докторска дисертация през 1984 г. и през 1986 г. е избран за професор. Проф. Червенков е един от пионерите с голям принос за развитието на жлъчно-чернодробната и панкреатичната хирургия у нас.

Доц. д-р Я. Кузманов завършва медицина през 1965 г., избран е за асистент през 1966 г., защитава кандидатска дисертация през 1986 г. и е избран за доцент през 1989 г. Доц. д-р Кузманов е основател и ръководител на Клиниката по гръдна хирургия към катедрата.

Проф. д-р Радослав Стоянов Радев, д.м. завършва Медицински факултет в Медицинска академия - София през 1979 г. Придобива специалност по хирургия през 1986 г. и по гръдна хирургия през 2001 г. Работи като ординатор в Хирургични отделение, ОРБ, гр. Толбухин – 1979-81; Хирургични кабинет на Поликлиника – гр. Девня - 1981 – 1983 г.; асистент в Клиника по сърдечно-съдова хирургия – 1983 г.; старши асистент в Клиника по гръдна хирургия – 1986 г.; главен асистент в Клиника по гръдна хирургия – 1989 г.; началник на Клиника по гръдна хирургия от 2004 г. От 2011 г. е декан на Медицински факултет на Медицински университет - Варна. Специализирал е сърдечна хирургия в Медицинска академия - София през 1984 г. Защитава дисертация за "доктор" през 2000 г. Има над 90 научни публикации и съобщения у нас и  в чужбина. Хабилитиран е като доцент през 2003 г. От 2013 г. е професор към Катедрата по хирургични болести.

През 2012 г. за ръководител на Катедрата е избран проф. д-р Росен Маджов, д.м.н.