Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Ас. д-р Ивайло Христов Митковски

​МБАЛ „Света Анна" – гр. Варна, бул. „Цар Освободител" 100


Катедра: Ортопедия и травматология
УС:
Е-поща: ivaylo.mitkovski@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 821 293

 

Биография

Биография:  Роден през 1966 г. във Варна. Завършва средното си образование в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон" в гр. Варна. През 1992 г. се дипломира като лекар във Медицински университет – Варна. Започва работа като ортопед-травматолог в МБАЛ „Света Анна". През 2014 г. е избран за асистент в учебно-научен сектор по ортопедия и травматология към Катедра „Ортопедия и травматология" на МУ – Варна. Специализирал е ендопротезиране на големи стави в София, артроскопия на раменна става в Кьолн-Германия, перипротезни фрактури в Барселона-Испания.

Има множество участия международни и национални конгреси, конференции и симпозиуми в България, Унгария, Испания, Германия, Швейцария, Гърция, Дания, Австрия, Великобритания и др.


 

Публикации

Член на

​Българския лекарски съюз, Българската ортопедо-травматологична асоциация, E.F.O.R.T.(European Federation of Orthopaedics ant Traumatology).