Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ивета Димитрова Дангова


Катедра: Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология
УС:
Е-поща: iveta.dangova@mu-varna.bg
Телефон: 052/978 233

 

Биография

​Ивета Дангова е родена в гр. Варна през 1974 г. Завършва Медицински колеж – Варна през 1995 г., специалност „Медицински лаборант" – паразитология, микробиология и клинична лаборатория. През 2009 г. завършва бакалавърска степен, специалност Управление на здравни грижи към Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов" – гр. Варна, а през 2010 г. придобива магистърска степен по Маркетинг в Шуменски университет „Епископ Констатин Преславски".

Публикации

Член на