Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Катедра по клинични медицински науки


УНС по вътрешни болести и неврология

УНС по инфекциозни болести, детски болести и епидемиология

УНС по хирургически болести