Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Катедра по славянски езици и комуникации

 

 

  • История и фак​ти​
  • Академичен съ​став​​
  • Органи за управ​ление​​
  • Учебна дей​ност​​
  • Научноизслед​ователска дейност​