Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Катерина Йорданова Пенева


Катедра: Славянски езици и комуникации
УС:
Е-поща: katerina.peneva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 012

 

Биография

Родена на 16.11.1977г. в гр. Шумен. Завършила българска филология в ПУ "Паисий Хилендарски" през 2000 г. От 2006г. е преподавател към Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт на МУ- Варна.

Публикации

Има публикации и участия в научни конференции. Основни научни разработки са в областта на методиката на преподаване на чужд език.

Научни публикации

Член на