Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Кирил Валентинов Колев

УМБАЛ „Св.Марина” ЕАД  Варна, ул. Хр. Смирненски 1

Катедра: Медицинска генетика
УС:
Е-поща: Kiril.Kolev@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 562

 

Биография

Роден на 11.12.1992г. в гр. Варна. Придобива бакалавърска степен по Молекулярна биология през 2015г., а през 2018г. завършва магистърска програма Клетъчна биология и патология в биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. По време на следването провежда практика в Лаборатория по експериментална имунология в института по микробиология „Стефан Ангелов“, БАН. Работи на тема „Селективно елиминиране на специфични В-лимфоцити с протеин-инженирани химерни молекули“. Презентира в различни семинари и конгреси. Изработва дипломна работа за магистър в департамент по психиатрия, SDU, Одензе, Дания по проект “Neurodevelopment in a dish” Elucidates the mechanisms of autism spectrum disorder“. През 2017г. е назначен като молекулярен биолог в катедрата по Медицинска генетика, МУ, Варна.

Публикации

Член на