Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Маргарита Красенова Богданова-Манева


Катедра: Пропедевтика на вътрешните болести
УС:
Е-поща:
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Публикации

Член на