Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Михаел Емилов Цалта – Малденов


Катедра: Катедра по нервни болести и невронауки
УС:
Е-поща: Mihael.Tsalta@mu-varna.bg
Телефон:

 

Биография

Д-р Михаел Цалта е роден на 13.02.1991г. в гр. Варна. През 2010г завършва Трета природо-математическа гимназия, гр. Варна, презсъщата година започва да следва медицина в Медицински университет - Варна, който завършва през 2016г. От 12.12.2016г започва работа като лекар-ординатор във Втора Клиника по Нервни Болести, МБАЛ "Св. Марина". От  м01.2018г  зачислен за докторант, като през същата година е зачислен и за специализант "нервни болести".  От 08.09.2018г е избран за редовен асистент към Катедрата по Нервни болести и Невронауки към Медицински университет- Варна.
 
Научните му интереси са в областта на мозъчно-съдовите заболявания, дълбока-мозъчна стимулация и двигателни нарушения.

Публикации

Член на