Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Ас. д-р Милена Тодорова Салбашян


Катедра: Фармакология и клинична фармакология и терапия
УС:
Е-поща: Milena.Todorova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677050 вътр. 2639

 

Биография

​Родена в гр.Варна. През 1999 г. завършва медицинското си образование в МУ„ Проф. д-р Параскев Стоянов" – гр.Варна, специалност „медицина". От 2000 г. до 2002 г.  работи като епидемиолог в ХЕИ – гр. Добрич, отдел „Противоепидемичен контрол". От 2002 г. до 2005 г. работи като общопрактикуващ лекар в гр. Добрич. През периода 2005 - 2009 г. работи в Adult Geriatric Institute of Florida, USA, а от 2009 г. до 2013 г. работи в Monmouth Medical Center, Saint Barnabas Health System, NJ, USA. През 2015 г. е назначена на длъжност асистент към Катедрата по фармакология и клинична фармакология​ и терапия​ на МУ – Варна.

Публикации

Член на

​Български Лекарски Съюз