Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Aс. д-р Надя Велкова Панчева


Катедра: Катедра по вътрешни болести
УНС:УНС по кардиология
Е-поща:
Телефон:

 

Биография

Публикации

Член на