Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Николай Бранимиров Георгиев


Катедра: Втора катедра по вътрешни болести
УС: Гастроентерология, хепатология и хранене
Е-поща: nikolay.georgiev@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677-050

 

Биография

Роден на 11.12.1987 г. в гр. Варна. Завършва медицина в МУ - Варна през 2012 г. На 01.07.2013 г. е зачислен като специализант в Клиника по гастроентерология към УМБАЛ "Св. Марина" - Варна. 
05.2015 г.  е назачен на работа в клиниката по ГЕ , УМБАЛ Св. Марина - Варна, на длъжност: лекар-специализант. 
От 10.2017 г. е назначен като асистент към Катедра "Вътрешни болести", УС по гастроентерология, хепатология и хранене. 
През 12.2017 г. придобива специалност по гастроентерология.
 
 

Публикации

Член на

​Българското научно дружество по гастроентерология, БЛС.​