Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. д-р Николай Панайотов Цветков


Катедра: по хирургични болести
УНС:по гръдна хирургия
Е-поща:
Телефон:

 

Биография

Публикации

Член на