Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Органи за управление​

Ръководител Катедра НХ и УНГ болести

Проф. д-р Пламен Костов Недев, д.м.


Катедрен съвет

УС по Ушно-Носно-Гърлени болести

Доц. д-р Николай Руменов Сапунджиев, д.м.- ръководител УС
Доц. д-р Георги Петков Илиев, д.м.​

Ас. д-р Кенан Османов Керимов
Д-р Петя Стефанова Генова – адм. асистент


УС по Неврохирургия

Проф. д-р Светослав Калчев Калевски, д.м.н​. – ръководител УС 

Проф.д-р Явор Петков Енчев, д.м .​

Д-р Тони Данков Аврамов д.м​ – гл. адм. асистент​​

Д-р Богомил Петков Илиев,​ д.м. - асистент

Д-р Мартин Николаев Мойнов - асистент

Д-р Тони Димитров Кондев - асистент
 


Катедрен съвет – включва целия академичен състав на катедрата.
Катедреният съвет взема решения относно разпределението групите студенти по преподаватели, актуализира и приема нови учебни програми, избира ръководителя на катедрата.​​​