Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Академичен състав

Ръководител катедра​ :Доц. д-р Валерия Игнатова Калева, д.м. 

 Сътрудници:   Проф. д-р Виолета Михова Йотова, д.м.н.​

                       Доц. д-р Боряна Борисова Върбанова, д.м.

                       Доц. д-р Миглена Димитрова Георгиева, д.м.

                       Доц. д-р Лъчезар Радославов Маринов, д.м.​


​                       Доц. д-р Соня Василева Галчева, д.м.

                       Ас. д-р Иван Николов Христов

                       Ас. д-р Венислав Ангелов Стоянов

                       Ас. д-р Милена Иванова Белчева

                       Ас. д-р Мартина Иванова Гълъбова-Николова

                       Ас. д-р Веселин Милков Бояджиев - административен асистент

                       Ас. д-р Ния Йолкова Рашева, д.м.

                       Ас. д-р Дарина Георгиева Крумова

                       Ас. д-р Вилхелм Русланов Младенов