Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Петя Георгиева Райкова


Катедра: Славянски езици и комуникации
УС:
Е-поща: petya.raykova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

​​Родена на 02.12.1957 г. в Пазарджик. Завършила българска филология в Шуменски университет "К. Преславски" и следдипломна квалификация в Софийски университет "Св. Кл. Охридски". Магистър по българска филология, специалист по български език и литература и руски език. Съавтор на учебник по български език за чуждестранни студенти.

Публикации

Член на