Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Петър Петров Фотев


Катедра: Славянски езици и комуникации
УНС:
Е-поща: petar.fotev@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Роден на 04.04.1976 г. в гр. Варна. През 1995 г. завършва Националната гимназия за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски" – Варна. През 2000 г.се дипломира във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" – специалност "Българска филология", образователно-квалификационна степен магистър. Повече от 10 години работи като учител по български език и литература в СОУ "Пейо Яворов" – Варна. От 2014 г.,след спечелен конкурс, е преподавател в Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт към Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", Варна. Преподава български език като чужд език.

Публикации

Член на