Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Преслав Пламенов Пенев д.м.


Катедра: Ортопедия и травматология
УС:
Е-поща: P.Penev@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

Д-р Преслав Пламенов Пенев звършва средното си образование в град Силистра. Постъпва като студент по медицина в Медицински университет – Варна (2004 – 2010). След дипломирането си започва работа като ортопед – травматолог в МБАЛ „Св. Анна – Варна“ АД. През 2016 защитава успешно дисертационнен труд на тема „Съвременни аспекти на диагностиката и лечението при лигаментарни увреди на латералната колона на глезенната става“ и придобива научно – образователна степен „доктор“. Защитава успешно магистратура по Здравен мениджмънт през 2017 г. Специализирал хирургия на глезен и ходило при проф. Фабиан Краус – Inselspital, Берн, Швейцария. Притежава сертификати за сонография, артроскопия и др. Активен участник с доклади на множество научни форуми както в България, така и в чужбина.

Публикации

Член на

БОТА (Българска ортопедична и травматологична асоциация); БААСТ (Българска асоциация по артроскопия и спортна травматология); БДХХГ (Българското дружество по хирургия на ходилото и глезена); ESSKA (European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy).