Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Проф. д-р Красимир Димитров Иванов д.м.н.

гр. Варна, ул. Марин Дринов 55


Катедра: Катедра по обща и оперативна хирургия
УС:
Е-поща: rector@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 650 057​​​​

 

Биография

Проф. д-р Красимир Иванов е 12-ят ректор на Медицински университет - Варна, преподавател по коремна хирургия, практикуващ хирург-онколог с над 25 години стаж, експерт в ди­аг­нос­ти­ка­та на рек­тал­ния кар­ци­ном, специалист по здравен мениджмънт. Проф. д-р Иванов е и национален консултант по хирургия.​

Като ректор на варненския Медицински университет той увеличава броя на чуждестранните студенти с англоезично обучение с над 300 %, а държавната поръчка – с 50 на сто. Създава филиали на Университета в Сливен, Велико Търново и Шумен. Открива първия в страната университетски Медико-дентален център, първия в Източна България Център по транслационна медицина и клетъчна терапия, центрове по електронно и дистанционно обучение, за кариерно развитие (по новите професии здравен асистент и болногледач), университетски център по източна медицина и др.  Създава първата у нас университетска телевизия, вече лицензирана от СЕМ.

Проф. Иванов разширява международния профил и контакти на Университета: академичната институция е водеща в многобройни научни проекти, включително по „Хоризонт 2020" на Европейската комисия – програмата за развитие на научните изследвания и иновации; участва в 82 международни партньорства от 5 континента.

Учен с утвърден международен авторитет, проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н., e главен редактор на специализираните медицински списания Scripta Scientifica Medi​ca​ и Varna Medical Forum​, член на редакционните колегии на списание Хирургия (София), World Journal of Gastrointestinal Surgery и редактор на Biomedical Reviews​.​

Преди да поеме ректорския скиптър на варненския Медицински университет (2012), в продължение на близо десет години проф. д-р Красимир Иванов е изпълнителен директор на​ УМБАЛ "Св. Марина" (2001 - 2010) - най-големият диагностично-лечебен и консултативен университетски болничен комплекс в Североизточна България, обслужващ население от цялата страна. През този период университетската болница се модернизира и оборудва, следвайки световните стандарти в медицината, технологиите и съвременните методи на лечение. Днес УМБАЛ „Св. Марина" е европейското лице на болничното здравеопазване в България - модерен диагностично-лечебен и консултативен център, със съвременни клиники, високотехнологична апаратура и опитни специалисти, напълно оборудвана и комплектована за комплексно лечение на най-тежките заболявания, включително онкологични.

Академичната и научна дейност на проф. д-р Красимир Иванов е представена от над 350 публикации. Участва в съставянето на учебници и ръководства по хирургия, цитиран е в Lancet Oncology, Diseases of Colon and Rectum, American Journal of Surgery, British Journal of Surgery, Radiology и др.

При­до­би­ва на­уч­ните сте­пе­ни „Док­тор" (1998) и „Док­тор на ме­ди­цин­ски­те на­у­ки" (2008), в областта на колоректалната хирургия.  

Родом от Варна и завършил същия университет, чийто ректор става 26 години по-късно, проф. д-р Красимир Иванов е отличен с Почетния златен знак „За заслуги към Варна" - 2015,  за принос в развитието на науката и медицината.

Преди това получава отличия от Българското хирургическо дружество (2008), почетен знак „Български лекар", златна значка за особени заслуги в развитието на Миниинвазивната хирургия, „Мениджър на годината" на в-к „Форум Медикус", два пъти Награда „Варна"  - през 2006 с екип медици от УМБАЛ „Св. Марина", и през 2010 за откриването на отделение за трансплантации от жив донор, както и награда за „Най-иновативна болница" за изключителни постижения в категорията „Комплексен подход при внедряването на информационни и комуникационни технологии".​​


Публикации

Член на

Членува в Български лекарски съюз, Българско хирургично дружество, Съюз на учените в България, IASGO (International Associtation of Surgeons, Gastroenterologist, and Oncologist)– Международна организация на хирурзи, гастроентеролози и онколози, ISUCRS – Международна организация на университетски преподаватели-хирурзи.