Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Доц. д-р Райна Нончева Мандова д.м.


Катедра: Психиатрия и медицинска психология
УС:
Е-поща: Mandova.Rayna@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Д-р Райна Нончева Мандова е родена  на 29.11.1974 г. Завършва Първа езикова гимназия с  изучаване на английски и немски език през 1993 г.  През 1999 г. се дипломира като магистър по медицина в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – гр. Варна. Март 2012 г. започва работа като лекар-специализант в психиатрично отделение към ІІ ПК на МБАЛ “Св.Марина“   -Варна. През 2014 г. придобива научна степен „Доктор по медицина“. От декември 2015 г. е асистент в Катедрата по психиатрия и медицинска психология към МУ-Варна.

Публикации

Член на

Българска Психиатрична Асоциация
Български Лекарски Съюз