Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Гл. ас. д-р Райна Нончева Мандова д.м.


Катедра: Психиатрия и медицинска психология
УС:
Е-поща: Mandova.Rayna@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Д-р Райна Нончева Мандова е родена  на 29.11.1974г. Завършва Първа езикова гимназия  с  преподаване на английски и немски езикпрез 1993г.  През 1999г. се дипломира като магистър по медицина в Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов" – гр.Варна.  Март 2012г.  започва работа като лекар-специализант в психиатрично отделение към ІІ ПК на МБАЛ “Св.Марина“-Варна.   През 2014г придобива научна степен „Доктор по медицина“. От декември 2015г. е асистент в Катедрата по психиатрия и медицинска психология към МУ-Варна.

Публикации

Член на

Българска Психиатрична Асоциация
Български Лекарски Съюз