Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Ас. д-р Сали Ридван Джемал


Катедра: Анестезиология, спешна и интензивна медицина
УС:
Е-поща: Sali.Dzhemal@mu-varna.bg
Телефон: 064 978 610

 

Биография

Роден на 04.02.1990
Завършил Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна през 2014г.
Специализант по Анестезиология и интензивно лечение към КАИЛ на УМБАЛ "Св. Марина" - Варна
Асистент към КАСИММ на МУ-Варна

 

Публикации

Член на