Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Силвена Николова Ставрева-Доростолска д.ф.


Катедра: Славянски езици и комуникации
УНС:
Е-поща: svilena.stavreva@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

​Родена на 29.11.1973 г. във Варна. Завършила българска филология в СУ „Св. Климент Охридски" през 1996 г. От 1997 г. до 2006 г. е преподавател по български език и литература в IV Езикова гимназия във Варна. От 2006 г. до този момент е преподавател по български език в ДЧЕОКС в МУ – Варна. Притежава III ПКС, защитена през 2006 г. на база дипломна работа и устен изпит. Има 5 публикации и също толкова участия в научни форуми. Основните й интереси са в областите на сравнителното езикознание. Владее английски, френски, полски и руски език.

Публикации

Член на