Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Силвия Пламенова Раловска


Катедра: Психиатрия и медицинска психология
УС:
Е-поща: Silvia.Ralovska@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Д-р Силвия Пламенова Раловска е родена на 14.02.1990 г. в град Варна. Завършва Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх”- с профили английски език и литература. През 2014-та година се дипломира като магистър по медицина в Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов" – гр.Варна. От месец декември 2014-та година е лекар-специализант по психиатрия. През месец февруари 2017-та година започва работа като асистент по психиатрия към МУ- Варна. От 2016-та година е координатор на кръжока по психиатрия. Професионалните й интереси са в областта на общата психопатология, съдебната психиатрия, лечението на завасимости, лиезон психиатрията, психофармакологията, немедикаментозните подходи за лечение на психичните разстройства.   

Публикации

Член на