Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Проф. д-р Соня Стоянова Марина-Кирова


Катедра: Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология
УС:Дерматовенерология
Е-поща: Sonia.Marina@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

​Проф. д-р Соня Стоянова Марина – Кирова, д. м. завършва медицина през 1976 г. в гр. Пловдив. Придобива специалност по дерматология и венерология през 1981 г., а научна степен доктор по медицина - 1985 г. 

От 1976 г. до 1985 г. е последователно асистент, старши и главен асистент в Катедрата и Клиниката по дерматология и венерология, ВМИ - гр. Пловдив. От 1985 г. до 2016 г. работи в Катедрата по дерматология и венерология на МФ, София. От 1985 г. и продължава работа в Клиниката по кожни и венерически болести на УМБАЛ "Александровска" ЕАД - София. Избрана е за доцент през 2006 г., а научно звание "професор" придобива на 01.12.2016 г. в Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология на МУ – Варна.

През 1994 г. печели награда по програма  ”ТЕМПУС” на Европейската общност с проект за обучение по дерматология и венерологияреализирана в Лондон.

Проф. д-р Марина  е провела успешно здравен мениджмънт като следдипломна квалификация във ВМА, София и като международна програма във Вашингтон, САЩ. Защитава магистратура по обществено здраве и здравен мениджмънт през 2011 г. От 2010 г.  е експерт от Националната агенция за оценяване и акредитация към  Министерски съвет, Република България.  Проф. д-р Марина е номинирана в Международния биографичен речник на международния биографичен център, Кембридж (26-то и 27-мо издания за 1998 и 1999 г.). Почетен визитиращ лекар е в Катедрата по дерматология и венерология на Кралския колеж по медицина и стоматология и в Катедрата по дерматология и венерология на Гай и Св. Томас Болничен Тръст, Лондон. 2012 и 2015 години е номинирана сред най-добрите лекари в София, проекти на Дарик радио.

Член е на Ню Йоркската Академия на науките, Европейската Академия по Дерматология и Венерология, член на Асоциацията на инфекционистите на Украйна, член на Украйнската Академия по дерматология и  венерология, Българския лекарски съюз, Съюза на учените в РБългария и Българското дерматологично дружество.
Проф. д-р Марина е член на следните редакционни колегии на научни списания в България: ”Дерматология и венерология”; ”MEDINFO”; ”GP News”; ”МедикАрт Алергология и дерматология” и списание ” Инфекциозни болести”, Украйна.

Активно участва в организиране на научни дерматологични форуми. Оказвала е организационно-методична помощ на кожните отделения в Смолян и Кърджали. Ръководила е медицинските прегледи в Хасковския бежански лагер. На функционален принцип е работила в микологична лаборатория на КДВ, ВМИ - Пловдив, а от 1987 г. - на същия принцип работи  в микробиологична лаборатория на ККВБ, УМБАЛ "Александровска" ЕАД. Ръководила е сектора по животозастрашаващи дерматози към клиниката по кожни и венерически болести, УМБАЛ "Александровска" ЕАД - София от 1985 до 2006 г., а от 2009 до 2012 г. е началник на Клиниката. 

Основни научни и практически интереси - живото-застрашаващи дерматози, кожни инфекции, рядки кожни синдроми и болести.

Публикации

Научни публикации

Проф. д-р Марина е автор и съавтор на 178 научни труда, от тях 154 публикации - 3 монографии, 14 глави в 6 учебника, публикации в международни научни списания – 44 (в списания с IF - 10), публикации в бьлгарски научни списания  – 110, рационализации - 2 в България, патенти -  5 в чужбина, други публикации – 4, методично указание - 1.

Самостоятелни и първи автор – 41% (11% и 30%)
​Наукометричните показатели на проф. д-р Марина са следните : Импакт фактор – 22,043; Брой положителни цитирания: 84 в български, 61  в чужди източници; 
h-index (Scopus) –  4; RG score (Research Gate) – 11,12.


Член на