Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Проф. д-р Соня Стоянова Марина-Кирова


Катедра: Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология
УНС:Дерматовенерология
Е-поща:
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Публикации

Член на