Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Щефан Йозеф Райнер Баарфус


Катедра: Психиатрия и медицинска психология
УС:
Е-поща: stephan.baarfuss@mu-varna.bg
Телефон: 0894/84-39-39

 

Биография

​Ас. д-р Щефан Йозеф Райнер Баарфус е от Южна Германия. Избира да следва висше образование в България и през 2017г. завършва медицина с англоезично обучение в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" гр. Варна. Работи като лекар-специализант по психиатрия в Трета психиатрична клиника към УМБАЛ „Света Марина" – Варна, която се занимава с психичните проблеми на възрастни пациенти. Предпочита работата в Клиниката под ръководството на проф. д-р Арнаудова, тъй като интересите му са в областта на гериатричната психиатрия. От март 2018г. е асистент към Катедрата по Психиатрия и медицинска психология, като води занятия предимно на чуждестранни студенти.

Публикации

Член на