Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Цветан Любчов Попов д.б.

МБАЛ „Св.Марина” ЕАД  Варна, ул. Хр. Смирненски 1


Катедра: Медицинска генетика
УС:
Е-поща: tzvetan.popov@mu-varna.bg, cvetan_80@yahoo.com
Телефон: +359 52 978 578

 

Биография

​Роден е на 16.11.1980 г. в гр. Пловдив. Завършва магистърска програма по Микробни и растителни биотехнологии в Биологичния факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" през 2004 г.  Работи като микробиолог в „Биовет" АД, гр. Пещера една година. През 2005 г.  започва докторантура в Мюнхен, Лаборатория по експериментална хирургия и регенеративна медицина към Университетска болница на LMU, Мюнхен, Германия. През 2010 г. защитава степен  „доктор по хуманитарна биология"  на тема: „Characterization of human mesenchymal stem cells by the appearance of integrins and functional analysis of collagen I-binding integrins".

 
 От 2010 до 2011 г. работи като Post-doctor в Лаборатория по експериментална хирургия и регенеративна медицина към Университетска болница на LMU, Мюнхен, Германия; по проект: „Isolation and characterization of human TSPC, application of the stable knockdown of collagen I-binding integrins in TSPC, analysis of gene changes upon mechanical stimulation in human TSPC", финансиран от DFG (Германската изследователска фондация). От 2012 до 2016 г. прави втори Post-doctor в Лаборатория по експериментална хирургия и регенеративна медицина към Университетска болница на LMU, Мюнхен, Германия на тема: „Age related ephrin changes and importance of ephrin-integrin crosstalk in tendon", финансиран по индивидуален грант от DFG.  От януари 2016 г. е назначен като биолог в катедрата по Медицинска генетика на МУ Варна.

Публикации

Има 17 публикации и 11 участия в международни научни конгреси. Основни научни разработки в областта на молекулярната и клетъчната биология.

 
CV - https://www.researchgate.net/profile/Cvetan_Popov

 

Член на

​Европейско Общество за ортопедични изследвания (EORS)